Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r hyfforddiant hwn yn cynnig cyflwyniad i reolaeth strategol. Pan fydd cwmni'n dymuno datblygu, mae'n sefydlu strategaeth a fydd yn ei chyfeirio dros y tymor hir. Cyn diffinio ei strategaeth, rhaid i'r cwmni gynnal diagnosis er mwyn dadansoddi elfennau ei amgylchedd mewnol ac allanol orau.

I gynnal y dadansoddiad hwn, mae angen meddwl am elfennau pwysig ei weithgareddau: y busnes craidd, cwsmeriaid, cenadaethau, cystadleuwyr, ac ati. Mae'r elfennau hyn yn darparu fframwaith ar gyfer y diagnosis strategol.

Mae'r hyfforddiant hwn yn cynnig i chi, yn seiliedig ar waith athro strategaeth Michael Porter, astudio gwahanol offer i gynnal diagnosis strategol y cwmni. Yn ogystal, mae'r cwrs yn cynnig strategaethau effeithiol ar gyfer dod o hyd i wybodaeth gan ddefnyddio'r dull gwthio a thynnu ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cefnogi strwythurau integreiddio wrth weithredu Afest