Mae'r hyfforddiant hwn yn cynnig cyflwyniad i reolaeth strategol. Pan fydd cwmni'n dymuno datblygu, mae'n rhoi strategaeth ar waith a fydd yn ei arwain yn y tymor hir. Cyn diffinio ei strategaeth, rhaid i'r cwmni wneud diagnosis i ddadansoddi elfennau ei amgylchedd mewnol ac allanol yn well.

I wneud y dadansoddiad hwn, mae angen meddwl am elfennau pwysig ei weithgareddau: y busnes craidd, y cwsmeriaid, y cenadaethau, y cystadleuwyr, ac ati. Mae'r elfennau hyn yn darparu fframwaith y mae'r diagnosis strategol yn ffitio oddi mewn iddo.

Mae'r hyfforddiant hwn yn cynnig i chi, yn seiliedig ar waith yr athro strategaeth Michael Porter, astudio gwahanol offer i wneud diagnosis strategol y cwmni. Yn ogystal, mae’r cwrs yn cynnig strategaethau effeithiol ar gyfer chwilio am wybodaeth gyda’r dull gwthio a thynnu…

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Cau ysgolion: atebion i rieni sy'n gorfod gofalu am eu plant