Print Friendly, PDF ac E-bost

Beth bynnag fo'ch swydd mewn cwmni, mae'n ofynnol i chi gymryd rhan, trefnu ac arwain cyfarfodydd. Mae'r hyfforddiant hwn yn cynnig set o offer i chi mewn ychydig llai nag awr i baratoi, lansio a gorffen eich cyfarfodydd yn iawn. Trwy gydol y cwrs hwn fe welwch y gwahanol fathau o gyfarfodydd, agweddau'r cyfranogwyr a rhai rheolau cyfathrebu hanfodol.

Byddwch hefyd yn dysgu llawer o dechnegau hwyluso a rheoli cyfarfod. Cyfoethogir yr hyfforddiant hwn gan dri senario cyfarfod i ddangos yr hyn rydych wedi'i ddysgu. Hefyd, bydd y senarios hyn yn caniatáu ichi ddadansoddi'r amrywiol elfennau hanfodol i baratoi cyfarfodydd mewn amrywiol sefyllfaoedd ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gweithio yn Ffrainc A2-B1