Print Friendly, PDF ac E-bost

Disgrifiad

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn canolbwyntio eu sylw ar offer fel llwyfannau gwe, gwefannau, themâu, ategion, ac ati. Mae'r mwyafrif o siopau ar y Rhyngrwyd (a hyd yn oed mewn bywyd) yn methu.

Er mwyn osgoi bod yn rhan o'r ddemocratiaeth dywyll hon, osgoi'r fagl o fetio popeth ar yr offer, a chymryd yr amser i ailffocysu ar y sylfeini, ar y rhesymau sylfaenol, ac ar y broses.

Nid ydym am i'ch breuddwyd o adeiladu brand dillad ddisgyn ar wahân a golchi i ffwrdd, wedi'i rwygo'n ddarnau gan realiti llym y marchnadoedd.

10 cwestiwn, ac nid un arall, i ddiffinio cyfuchliniau eich prosiect. Bydd pob ateb a roddwch yn agor (neu'n cau) y drws i sawl opsiwn. Ar ddiwedd yr ymarfer, byddwch chi'n gwybod yr agweddau sydd eu hangen arnoch i gwblhau, optimeiddio a pharatoi, er mwyn rhoi'r cyfleoedd a'r cysondeb mwyaf i chi'ch hun.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hanfodion gweithdrefn droseddol