Gyda'r cyfyngiadau, y mesurau iechyd a roddwyd ar waith, mae gweithwyr wedi cronni talebau prydau bwyd, gan na allant eu defnyddio.

Er mwyn cefnogi perchnogion bwytai ac annog y Ffrancwyr i fwyta mewn bwytai, ers Mehefin 12, 2020, mae'r Llywodraeth wedi llacio'r rheolau ar gyfer defnyddio talebau. Roedd y trefniadau hyn i ddod i ben ar 31 Rhagfyr, 2020.

Ond, mewn datganiad i’r wasg dyddiedig 4 Rhagfyr, 2020, cyhoeddodd y Weinyddiaeth Economi, Cyllid ac Adferiad y byddai’r mesurau i lacio telerau defnyddio’r daleb prydau bwyd yn cael eu hymestyn tan Fedi 1, 2021 yn gynhwysol.

Mae archddyfarniad, a gyhoeddwyd ar 3 Chwefror, 2021, yn cadarnhau'r cyfathrebu gweinidogol. Ond byddwch yn ofalus, mae'r mesurau llacio yn berthnasol tan Awst 31, 2021.

Taleb bwyty: dilysrwydd talebau 2020 wedi'i estyn (celf. 1)

Mewn egwyddor, dim ond fel taliad am bryd mewn bwyty neu adwerthwr ffrwythau a llysiau y gellir defnyddio talebau pryd bwyd yn ystod y flwyddyn galendr y maent yn cyfeirio ati ac am gyfnod o ddau fis o 1 Ionawr y flwyddyn ganlynol (Cod Llafur, celf. R. 3262-5).

Hynny yw, ni ellir defnyddio talebau prydau 2020 mwyach ar ôl Mawrth 1, 2021. Ond mae'r…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Darganfyddwch ragfarnau gwybyddol