Print Friendly, PDF ac E-bost

Ysgrifennu at athro: pa ymadrodd cwrtais i'w fabwysiadu?

Y dyddiau hyn, cysylltu ag athro neu athro trwy e-bost yw'r ffordd hawsaf. Fodd bynnag, hyd yn oed os yw'r symlrwydd hwn yn fantais werthfawr, rydym weithiau'n cael anawsterau wrth ysgrifennu'r e-bost hwn. Un o honynt yn ddiau yw yr ymadrodd boneddigaidd i'w fabwysiadu. Os ydych chi, fel llawer o rai eraill, hefyd yn profi'r anhawster hwn, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi.

Nodyn atgoffa sylfaenol byr wrth siarad ag athro

Wrth anfon e-bost at athro neu athro, mae'n bwysig bod yn hawdd ei adnabod trwy'ch e-bost. Fe'ch cynghorir yn wir i gynnwys eich enw olaf yn uniongyrchol ym mewnflwch eich gohebydd, sef yr athro neu'r athro yn yr achos hwn.

Yn ogystal, rhaid diffinio pwnc yr e-bost yn glir, er mwyn atal eich gohebydd rhag gwastraffu amser yn chwilio amdano.

Pa wroldeb i athro neu athrawes?

Fel arfer yn Ffrangeg, rydym yn defnyddio'r civility "Madame" neu "Monsieur" heb yr enw olaf. Fodd bynnag, mae'n dibynnu ar y cysylltiadau neu gyflwr eich perthynas â'ch gohebydd.

Os oes gennych ryngweithiadau helaeth iawn gyda derbynnydd yr e-bost, gallwch ddewis yr ymadrodd cwrtais "Annwyl Syr" neu "Annwyl Madam".

Yn ogystal, mae gennych hefyd y posibilrwydd i ddilyn gwâr teitl. Yn dibynnu a yw eich gohebydd yn athro, yn gyfarwyddwr neu'n rheithor, gellir dweud "Mr. Professor", "Mr. Director" neu "Mr. Rector".

DARLLENWCH  Y fformwlâu cwrtais gorau ar gyfer eich e-byst

Os yw'n fenyw, caniateir defnyddio "Madam Professor", "Cyfarwyddwr Madam" neu "Madam Rector".

Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol nad yw'n dderbyniol i labelu Mr neu Mrs., gan symud ymlaen yn ôl byrfodd, hynny yw trwy ddefnyddio Mr. neu Mrs. Y camgymeriad i beidio â'i wneud yw ysgrifennu "Mr." Mae pobl yn meddwl ar gam eu bod yn wynebu talfyriad o "Mister". Yn hytrach, mae'n dalfyriad o darddiad Saesneg.

Cwrteisi terfynol ar gyfer e-bost proffesiynol wedi'i gyfeirio at athro

Ar gyfer e-byst busnes, gall yr ymadrodd cwrtais olaf fod yn adferf fel "Yn barchus" neu "Yn barchus". Gallwch hefyd ddefnyddio'r ymadroddion cwrtais "Cofion gorau" neu "Cofion gorau". Mae hefyd yn bosibl defnyddio'r fformiwla gwrtais hon y mae rhywun yn cwrdd â hi mewn llythyrau proffesiynol: "Derbyniwch, Athro, fy nghofion gorau".

Ar y llaw arall, i athro neu athrawes, byddai'n lletchwith iawn i ddefnyddio'r ymadrodd cwrtais "Yn gywir" neu "Yn gywir". O ran y llofnod, byddwch yn ymwybodol ein bod yn defnyddio'r enw cyntaf ac yna'r enw olaf.

Yn ogystal, i roi mwy o glod i'ch e-bost, byddwch chi'n ennill llawer trwy barchu'r gystrawen a'r gramadeg. Dylid osgoi gwenu a thalfyriadau hefyd. Ar ôl anfon yr e-bost, os nad oes gennych ateb o hyd ar ôl wythnos, gallwch fynd ar drywydd gyda'r athro.