Fratræden kan ikke antages.

En fratræden er kun gyldig, hvis medarbejderen tydeligt og utvetydigt udtrykker sit ønske om at opsige ansættelseskontrakten.

Medarbejderens fratræden kan skyldes en simpel mundtlig erklæring.

Din kollektive aftale kan indeholde bestemmelse om, at fratræden er underlagt en specifik procedure.

Du kan ikke ud fra medarbejderens adfærd alene udlede, at han ønsker at fratræde. For at medarbejderens afgang kan betragtes som en fratræden, skal han have vist et klart og utvetydigt ønske om at forlade virksomheden.

Hvis du ikke har nogen nyheder fra en medarbejder, kan du ikke fortolke dette uberettigede fravær som bevis for et klart og utvetydigt ønske om at fratræde!

Ikke, medarbejderens uberettigede fravær og tavshed tillader dig ikke at overveje, at han fratræder.

Du skal handle. Først og fremmest sætter du den pågældende til at retfærdiggøre hans fravær eller vende tilbage til sin arbejdsstation, mens du advarer ham om, at der kan tages en sanktion mod ham, hvis han ikke reagerer.

I mangel af reaktion skal du trække konsekvenserne af det uberettigede fravær og afskedige medarbejderen, hvis du finder denne foranstaltning nødvendig.

Hvis du vil bryde ...

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Definition af mangfoldighed