• beskrive de væsentlige flodmekanismer og beregne strømningsforholdene i floder (forudsigelse af strømninger, beregning af vanddybder) i det mindste ved hjælp af omtrentlige metoder,
  • stiller problemerne korrekt: trusler mod floden, trusler, som floden udgør for lokale beboere (især risikoen for oversvømmelser)
  • opnå større autonomi og kreativitet takket være en bedre forståelse af din arbejdskontekst.

Kursusopfølgningen og udstedelse af certifikater er gratis

Beskrivelse

Dette kursus omhandler dynamikken i forvaltede floder fra eksempler på terræn af dokumenteret interesse for både sydlige og nordlige lande (Benin, Frankrig, Mexico, Vietnam osv.).
Det skal gøre dig i stand til at perfektionere og berige din viden inden for områderne hydrologi og vandkvalitet, hydraulik og fluvial geomorfologi, anvendt til flodforvaltning.
Det tilbyder metodisk og teknisk knowhow til at vurdere tilstanden af ​​vandløb og overveje indgreb, der kan overføres til forskellige miljøer i både nord og syd.

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Genfinansiering: kan medarbejdere udøve deres fortrydelsesret?