Op til 6 dages betalt ferie og 10 dages pålagt RTT

Artikel 1 udvider og tilpasser de foranstaltninger, der blev truffet i marts sidste år med hensyn til betalt orlov og hviledage. Indtil 30. juni 2021 kan en arbejdsgiver med forbehold af indgåelse af en virksomheds- eller filialaftale pålægge eller skifte op til 6 dages betalt orlov. Og dette ved at respektere en opsigelsesperiode på mindst en klar dag i stedet for en måned eller den periode, der er fastsat i en kollektiv overenskomst i normale tider.

På samme måde kan en arbejdsgiver ved ensidig beslutning på dette tidspunkt med en klar dags varsel pålægge eller ændre datoerne for RTT, de dage, der er erhvervet i dagpakken, eller de dage, der er deponeret på tidsbesparelseskontoen (CET) i 10-dages grænse ...

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  ANSSI forpligtede sig til at fremme EU's digitale suverænitet under PFUE