Print Friendly, PDF eta posta elektronikoa

Zure ikuslearen buruan eragin iraunkorra izateko. Metodo onenetarikoa 80ko hamarkadako diapositiben segidan lo ez egitea da. Bideo honetan egileak emaitza ikusgarriak baino gehiago nola lortu erakusten dizu. Oinarri batzuk berrikusi ditu PowerPoint 2019-n. Zalantzarik gabe, forma eta edukia menperatu duen pertsona gisa ikus zaitezkeen ikastaroa. 

READ  Facebook: "lagun faltsuak", konfidentzialtasun betebeharra benetako haustea