Uaireanta DIF a aistriú chuig an CPF: meabhrúcháin

Ó 2015, tá an cuntas oiliúna pearsanta (CPF) in ionad cheart an duine aonair chun oiliúna (DIF).

Maidir le daoine a bhí ina bhfostaithe in 2014, tá sé de fhreagracht orthu na céimeanna is gá a ghlacadh chun a gcearta faoin DIF a aistriú chuig a gcuntas oiliúna pearsanta. Níl trasuí chuig an CPF uathoibríoch.

Mura nglacann fostaithe an chéim seo, caillfear a gcearta faighte go buan.

Ba chóir go mbeadh a fhios agat ar dtús go gcaithfí an t-aistriú a dhéanamh tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig, 2020. Ach tá am breise deonaithe. Tá go dtí 30 Meitheamh, 2021 ag na fostaithe lena mbaineann.

Aistriú uaireanta DIF chuig an CPF: is féidir le cuideachtaí fostaithe a chur ar an eolas

D’fhonn sealbhóirí cearta a chur ar an eolas faoin DIF, tá an Aireacht Saothair ag seoladh feachtais faisnéise i measc fostaithe, chomh maith le cuideachtaí, cónaidhmeanna gairmiúla agus comhpháirtithe sóisialta.

Faoi choinníollacha áirithe, go dtí an 31 Nollaig, 2014, d’fhéadfadh fostaithe suas le 20 uair de theidlíocht DIF a fháil in aghaidh na bliana, suas le huasteorainn de 120 uair charnach.
Sonraíonn an Aireacht Saothair gur féidir le duine ...

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Méadú ar an liúntas páirtghníomhaíochta agus deimhniú faoi mhionn: earnálacha nua gníomhaíochta lena mbaineann