Comhaontuithe: cás an bhónais sinsearachta i lónadóireacht iarnróid

Chomhlíon fostaí dualgais “oiliúnóir inmheánach”, stádas feidhmiúcháin, laistigh de chuideachta lónadóireachta iarnróid. D'urghabh sí an stuamacht maidir le hiarrataí ar aisíocaíocht. Bhain an t-iarratas go háirithe le meabhrúcháin ar íosmhéid traidisiúnta. Go nithiúil, mheas an fostaí gur cheart don fhostóir a bónas sinsearachta a eisiamh ón luach saothair le cur i gcomparáid leis an íosmhéid conarthach a bhí dlite di.

Sa chás seo, ba é an comhaontú comhchoiteann maidir le lónadóireacht iarnróid a bhí i bhfeidhm.

Ar thaobh amháin, tá a airteagal 8-1 a bhaineann le ríomh an ghnáth-íosmhéid a léiríonn:
« Cinntear méid na dtuarastal (..) trí chur i bhfeidhm ar líon na “pointí”, (…), luach an “phointe” a chinntear le linn na caibidlíochta tuarastail bliantúla, a dhéantar i ngach cuideachta.
Is ionann an méid a fhaightear mar sin agus an buntuarastal comhlán míosúil tagartha, a chuirtear leis, chun an olltuarastal míosúil iarbhír, na bónais, na liúntais, na liúntais, rannpháirtíocht sna torthaí, aisíocaíocht speansas, sochair chomhchineáil, etc., a fháil. le haghaidh ag na córais luach saothair a bhaineann go sonrach le gach cuideachta agus b'fhéidir a thabhairt chun críche le linn na caibidlíochta tuarastail bliantúla.
Is é an fíor-olltuarastal míosúil seo is cóir a chur san áireamh

 

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Saoire bhreoiteachta simplithe: beidh tú in ann na doiciméid tacaíochta a sheoladh trí ríomhphost