Print Friendly, PDF & Email

Is dócha go mbeidh aon ghníomhaire críochach lá amháin faoi lé riosca éillithe. Cibé a mhisin, d'fhéadfadh sé go mbeadh deacracht aige nuair a bhíonn cuireadh faighte aige nó toisc go bhfuil sé rannpháirteach i gcinneadh a bhaineann le duine dá ghaolta nó fiú toisc go gcaithfidh sé comhairle a thabhairt d'oifigeach tofa faoi chinneadh íogair.

Feidhmíonn údaráis áitiúla cumhachtaí iolracha agus bíonn siad i dteagmháil le lucht féachana éagsúla: cuideachtaí, cumainn, úsáideoirí, pobail eile, riaracháin, etc. Glacann siad le sciar suntasach den soláthar poiblí sa Fhrainc. Déanann siad beartais a bhfuil iarmhairtí díreacha acu ar shaol na gcónaitheoirí agus ar an bhfabraic eacnamaíoch áitiúil.

Ar na cúiseanna éagsúla seo, tá siad nochta freisin do rioscaí sáruithe ionracais.

Léirithe ag an CNFPT agus Gníomhaireacht Frith-Éillithe na Fraince, déileálann an cúrsa ar líne seo le gach sárú ionracas: éilliú, fabhraíocht, embezzlement cistí poiblí, embezzlement, glacadh mídhleathach leasanna nó peddling tionchar. Sonraíonn sé na cásanna is cúis leis na rioscaí seo sa bhainistíocht phoiblí áitiúil. Cuireann sé i láthair na bearta is féidir le húdaráis áitiúla a dhéanamh chun na rioscaí seo a réamh-mheas agus a chosc. Áiríonn sé freisin modúil feasachta do ghníomhairí críochach. Tugann sé na heochracha dóibh chun freagairt go cuí dá dtéitear i dteagmháil leo nó dá bhfeicfí iad. Tá sé bunaithe ar chásanna nithiúla.

Inrochtana gan réamhriachtanais theicniúla ar leith, baineann an cúrsa seo leas freisin as léargas go leor geallsealbhóirí institiúideacha (Gníomhaireacht Frith-Éillithe na Fraince, Ard-Údarás um Thrédhearcacht na Beatha Poiblí, Cosantóirí Ceart, Oifig Náisiúnta an Ionchúisitheora Airgeadais, an Coimisiún Eorpach, etc.), críochach. oifigigh agus taighdeoirí. Iarrann sé freisin ar thaithí na bhfinnéithe iontacha.

LÉIGH  Trealamh preasa - Seoladh an Chonartha Rannpháirtíochta Óige

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →