Cur i láthair ar dhlí saothair na Fraince saor in aisce,

Is sraith rialacha dlí é dlí saothair sa Fhrainc a rialaíonn caidreamh idir fostóirí agus fostaithe. Sainíonn sé cearta agus dualgais gach páirtí, agus é mar aidhm aige an fostaí a chosaint.

Áirítear leis gnéithe amhail uaireanta oibre, íosphá, laethanta saoire le pá, conarthaí fostaíochta, coinníollacha oibre, cosaint ar dhífhostú éagórach, cearta ceardchumann agus go leor eile.

Príomhphointí d'oibrithe Gearmánacha sa Fhrainc

Seo roinnt príomhphointí ó Dlí saothair na Fraince Ní mór go mbeadh a fhios ag oibrithe Gearmánacha:

  1. Conradh fostaíochta: Is féidir le conradh fostaíochta a bheith buan (CDI), ar théarma seasta (CDD) nó sealadach. Sainíonn sé coinníollacha oibre, tuarastal agus sochair eile.
  2. Am oibre: Is é an t-am oibre dlíthiúil sa Fhrainc ná 35 uair sa tseachtain. Breathnaítear ar aon obair a dhéantar thar an tréimhse sin mar ragobair agus ní mór luach saothair a fháil dá réir.
  3. Íosphá: Tugtar SMIC ( Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) ar an bpá íosta sa Fhrainc. In 2023, is é 11,52 euro comhlán in aghaidh na huaire.
  4. Saoire le pá: Tá oibrithe sa Fhrainc i dteideal 5 seachtaine de shaoire le pá in aghaidh na bliana.
  5. Dífhostú: Ní féidir le fostóirí sa Fhrainc fostaí a dhífhostú gan chúis chóir. I gcás dífhostú, tá an fostaí i dteideal fógra agus pá téarfa.
  6. Cosaint shóisialta: Baineann oibrithe sa Fhrainc leas as cosaint shóisialta, go háirithe ó thaobh árachas sláinte, scoir agus dífhostaíochta.
LÉIGH  Cén fáth a bhfuil sé go maith cárta ball Crédit Agricole a bheith agat?

Tá sé mar aidhm ag dlí saothair na Fraince cearta cothromaíochta agus dualgais fostóirí agus fostaithe. Tá sé riachtanach eolas a chur ar na rialacha seo sula dtosaíonn tú ag obair sa Fhrainc.