Cur i láthair na hoiliúna “Fostú Foirne”

Is gné riachtanach de rathúlacht cuideachta í an earcaíocht. Is scil riachtanach é fios a bheith agat conas na hiarrthóirí cearta a mhealladh agus a roghnú don eagraíocht. Cuireann HP LIFE oiliúint ar líne saor in aisce ar fáil dar teideal “foireann a fhostú", atá deartha chun cabhrú leat na scileanna ríthábhachtacha seo a fhorbairt.

Go hiomlán i bhFraincis, tá an oiliúint ar líne seo inrochtana do chách, gan réamhriachtanais. Tá sé deartha le glacadh ar do luas féin agus críochnaítear é i níos lú ná 60 nóiméad. Tá an t-ábhar oiliúna forbartha ag saineolaithe ó HP LIFE, eagraíocht a bhfuil cáil air as cáilíocht a oiliúna ar líne. Tá breis agus 13 mac léinn cláraithe don oiliúint seo cheana féin, rud a léiríonn a rathúlacht agus a ábharthacht.

A bhuíochas leis an oiliúint seo, beidh tú ag foghlaim conas tairiscint fostaíochta tarraingteach a chruthú agus nós imeachta struchtúrtha a bhunú chun fostaí a fhostú. Foghlaimeoidh tú freisin conas bogearraí próiseála focal a úsáid chun postáil poist a scríobh go gairmiúil. Tá an scil seo riachtanach chun na hiarrthóirí is fearr a mhealladh agus chun rath do chuideachta a chinntiú.

Cuspóirí oiliúna agus ábhar

oiliúint “Fostaigh foireann” Tá sé mar aidhm aige múineadh duit conas próiseas earcaíochta éifeachtach a dhéanamh, ó thairiscint fostaíochta a chruthú go dtí an t-iarrthóir is fearr a roghnú do do chuideachta. Seo forbhreathnú ar na scileanna a fhorbróidh tú le linn na hoiliúna seo:

  1. Lean nós imeachta struchtúrtha chun fostaí a fhostú: Foghlaimeoidh tú príomhchéimeanna an phróisis earcaíochta, lena n-áirítear sainmhíniú an phoist, scríobh an fhógra, roghnú iarrthóirí, na hagallaimh agus an chinnteoireacht deiridh.
  2. Úsáid bogearraí próiseála focal le postáil poist a chruthú: Múinfidh an oiliúint duit conas gnéithe bogearraí próiseála focal a úsáid chun postáil ghairmiúil tharraingteach a dhearadh a mheallfaidh na hiarrthóirí is fearr.
LÉIGH  Bainistigh go héifeachtach do bhrabús agus do chaillteanas le haghaidh gnó rathúil

Eagraítear ábhar an chúrsa i go leor ceachtanna idirghníomhacha a thugann aghaidh ar ghné ar leith den phróiseas earcaíochta. Áiríonn na ceachtanna samplaí nithiúla, comhairle phraiticiúil agus cleachtaí chun deis a thabhairt duit na coincheapa a ndearnadh staidéar orthu a chur i bhfeidhm.

Sochair Deimhniúcháin agus Oiliúna

Ag deireadh na hoiliúna “Fostaigh foireann”, gheobhaidh tú teastas a dhearbhaíonn gur chríochnaigh tú an cúrsa go rathúil agus na scileanna earcaíochta a gnóthaíodh. Neartóidh an teastas seo do phróifíl ghairmiúil agus cabhróidh sé leat seasamh amach i saol na hoibre. Seo cuid de na buntáistí is féidir leat a fháil ón oiliúint seo:

  1. Feabhsú ar do CV: Tríd an teastas seo a chur le do CV, léireoidh tú d’fhostóirí ionchasacha do shaineolas san earcaíocht, rud a d’fhéadfadh a bheith ina mórshócmhainn le linn próisis roghnúcháin.
  2. Do phróifíl LinkedIn a fheabhsú: Má luann tú do theastas ar do phróifíl LinkedIn méadófar d’infheictheacht i measc earcóirí agus gairmithe i d’earnáil, rud a chuirfidh deiseanna gairme nua chun cinn.
  3. Gnóthachan éifeachtúlachta: Trí na scileanna a foghlaimíodh le linn na hoiliúna seo a chur i bhfeidhm, beidh tú in ann próisis earcaíochta níos éifeachtaí a dhéanamh, rud a ligfidh duit am a shábháil agus cáilíocht do fhoireann a fheabhsú.
  4. Neartaigh d’íomhá ghairmiúil: Trí scileanna earcaíochta a mháistreacht, beidh tú in ann íomhá dhearfach agus ghairmiúil a léiriú do do chomhghleacaithe, do chomhpháirtithe agus d’iarrthóirí ionchasacha, rud atá riachtanach chun caidreamh muiníne a chothú agus chun rathúlacht do ghnó a chinntiú.
LÉIGH  Oscail líne teileafóin agus soláthraí seirbhíse idirlín a fháil sa Fhrainc

Mar fhocal scoir, is bealach iontach é an oiliúint ar líne saor in aisce d’Fhoireann Fhostaithe a thairgeann HP LIFE chun do scileanna earcaíochta a fheabhsú agus chun seasamh amach sa mhargadh fostaíochta. I níos lú ná uair an chloig, is féidir leat scileanna riachtanacha a fhoghlaim a fhreastalóidh ort le linn do ghairm bheatha. Ná bíodh leisce ort a thuilleadh agus cláraigh anois ar shuíomh Gréasáin HP LIFE (https://www.life-global.org/fr/course/131-embaucher-du-personnel) leas a bhaint as an oiliúint cháilíochta seo agus do theastas a fháil.