Oiliúint phréimh OpenClassrooms go hiomlán saor in aisce

Dúshlán mór d’fhormhór na n-eagraíochtaí is ea acmhainní daonna agus pleanáil scileanna. Is éard atá i gceist leis seo ná eolas a fhorbairt bunaithe ar straitéis fáis na cuideachta agus scileanna reatha a ailíniú le riachtanais mheántéarmacha.

Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh an roinn AD anailís agus diagnóis a dhéanamh ar chuspóirí straitéiseacha na cuideachta, plean gníomhaíochta a fhorbairt le haghaidh earcaíochta, oiliúna agus soghluaisteachta in éineacht leis na geallsealbhóirí go léir.

Tá cumarsáid ríthábhachtach, toisc go gcaithfidh páirtithe leasmhara, bainisteoirí agus fostaithe a bheith páirteach sa phróiseas chun go n-éireoidh le hathrú agus le cuspóirí gnó a bhaint amach.

Má bhíonn plean forbartha daoine agus scileanna i bhfeidhm is féidir deiseanna suntasacha a chruthú d’fhorbairt fostaithe agus eagraíochta. Mar sin féin, tá rioscaí ann freisin mura ndéantar saincheisteanna agus próisis dlí, sóisialta agus gnó a rialú.

Ar mhaith leat a fháil amach conas an uirlis chasta ach straitéiseach seo a dhearadh do d’eagraíocht agus do d’fhostaithe? Más amhlaidh, déan an cúrsa seo ansin!

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh→

LÉIGH  Scríobh litir chlúdaigh