De bharr fionnachtana eolaíocha le blianta beaga anuas ar mhothúcháin nó faisnéis ainmhithe eile, féachaimid orthu ar bhealach difriúil. Cuireann siad faoi cheist an bhearna atá tagtha chun cinn idir daoine agus ainmhithe agus éilíonn siad go ndéanfaí athshainiú ar ár n-idirghníomhaíochtaí le hainmhithe eile.

Is léir go bhfuil athrú ar chaidreamh daonna-ainmhithe. Éilíonn sé seo na heolaíochtaí bitheolaíocha agus na heolaíochtaí daonna agus sóisialta amhail antraipeolaíocht, dlí agus eacnamaíocht a chomh-shlógadh. Agus éilíonn sé seo idirghníomhú na ngníomhaithe a bhaineann leis na hábhair seo a thuiscint, rud a chruthaíonn coinbhleachtaí agus conspóidí.

Tar éis rath seisiún 1 (2020), a thug níos mó ná 8000 foghlaimeoir le chéile, táimid ag tairiscint seisiún nua den MOOC seo duit, saibhrithe le hocht bhfíseán nua ar shaincheisteanna an-reatha ar nós zónóisí, One Health, caidreamh le madraí ar fud an domhain. domhan, comhbhá ainmhithe, laofachtaí cognaíocha inár gcaidreamh le hainmhithe, oideachas in eitic ainmhithe nó slógadh na sochaí sibhialta maidir leis na saincheisteanna seo.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Déan do ghnó a mhaoiniú