LÉIGH  Comhaontuithe comhchoiteanna: an féidir foráil a dhéanamh do shlánaíocht foirceanta difriúil ag brath ar an gcúis leis an bhfoirceannadh?