Faoi dheireadh an chúrsa seo, beidh tú in ann:

  • Múin agus teorainneacha cognaíocha na mac léinn á gcur san áireamh.
  • Múin ar bhealach a chuireann coinneáil cuimhne fadtéarmach chun cinn.
  • Sainaithin na deitéarmanaint ar iompar suaiteach.
  • Straitéis a bhunú chun iompar mac léinn a bhainistiú.
  • Sainaithin cleachtais a théann i bhfeidhm ar spreagadh na mac léinn.
  • Spreagadh intreach, féinrialú na foghlama a chur chun cinn, agus straitéisí meta-chognaíoch a fhorbairt i do mhic léinn.

Tuairisc

Tá sé mar aidhm ag an Mooc seo oiliúint múinteoirí i síceolaíocht a chríochnú. Clúdaíonn sé 3 ábhar an-sonrach, a dtuigtear go han-mhaith araon mar gheall ar scór bliain de thaighde i síceolaíocht, agus atá ríthábhachtach do mhúinteoirí:

  • Cuimhne
  • An t-iompar
  • spreagadh.

Roghnaíodh na 3 ábhar seo mar gheall ar a dtábhacht intreach, agus as a spéis thrasnach: tá siad tábhachtach i ngach ábhar, agus ar gach leibhéal scolaíochta, ó naíolanna go hardoideachas. Baineann siad le 100% de mhúinteoirí.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  CÉP - Comhairle um fhorbairt ghairmiúil