A partir do 1 de setembro, o levando unha máscara soros obrigatorio nas empresas, en espazos pechados e compartidos, xa sexan salas de reunións, espazos abertos, vestiarios ou corredores. Só as oficinas privadas se salvan da medida, sempre que só haxa unha persoa presente.

Cal é o risco dun empregado que non leva máscara?

O empregado que se negue a cumprir esta obriga pode ser penalizado. "Se algunha vez o traballador se nega a usar a máscara, o empresario fará as observacións ante el, pode advertirlle e isto pode ser considerado como unha falta", declarou Alain Griset, ministro delegado para pequenas e medianas empresas (pemes), ao micrófono de BFMTV. A sanción pode chegar ata ao despedimento por falta grave, pero non antes "Que houbo discusións co empresario, posiblemente un aviso".

O empresario debería informar aos empregados?

Si, o empresario debe informar aos empregados desta nova obrigación mediante signos ou, por exemplo, enviando correos electrónicos. "Se se dá a instrución con claridade pero non se segue,

 

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Introdución a STAPS