Dende o inicio da aparición do virus, establecéronse exencións das condicións de elegibilidade para o beneficio das prestacións diarias de seguridade social e unha compensación adicional do empresario. Tamén se suspendeu o período de espera.

Así, a partir do 1 de febreiro de 2020, os empregados expostos ao Covid-19 que fosen sometidos a unha medida de illamento, desafiuzamento ou permanencia na casa debido, en particular, ao contacto cunha persoa enferma de Coronavirus ou tras permanecer nunha zona afectada por unha epidemia. foco, beneficiario de subsidios diarios da seguridade social sen ter que cumprir as condicións relativas á duración mínima da actividade ou período mínimo cotizado. É dicir, traballar polo menos 150 horas nun período de 3 meses naturais (ou 90 días) ou cotizar cun salario polo menos igual a 1015 veces o importe do salario mínimo por hora durante os 6 meses naturais anteriores á paralización. Tamén se suspendeu o período de espera de 3 días.

Este réxime despectivo sufriu modificacións ao longo de 2020, en particular sobre a compensación adicional do empresario.

Este dispositivo excepcional ía rematar o 31 de decembro de 2020. Pero sabiamos que se ampliaría. Un decreto, publicado o 9 de xaneiro ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Módulo "Aprender a aprender": testemuñan os nosos alumnos