A calidade é un problema importante para calquera empresa, sexa grande ou pequena. Moitas veces asóciase a unha mellora da rendibilidade, a satisfacción dos clientes e das partes interesadas e a redución de custos e prazos de entrega. O sistema de xestión da calidade (SGQ) é unha excelente forma de controlar os procesos en cada empresa. Está formado por procesos interrelacionados que interactúan entre si e conseguen resultados consistentes de forma máis eficaz e eficiente. As ferramentas de calidade son, pois, métodos e técnicas para analizar unha situación, facer un diagnóstico e resolver problemas.

Exemplos de aplicación de ferramentas de resolución de problemas

Formación en ferramentas de calidade está deseñado para axudar aos estudantes e principiantes no campo da calidade a comprender facilmente ferramentas de calidade como a chuvia de ideas, o método QQOQCCP, o diagrama de Ishikawa (causa-efecto), o diagrama de Pareto, o método dos 5 porqués, o PDCA, o diagrama de Gantt e o diagrama PERT. Esta formación tamén está pensada para ofrecer exemplos concretos da aplicación destas ferramentas en situacións reais.

Dominar o BRAINSTORMING, o método QQOQCCP, PDCA e 5 porqués

O brainstorming é un método creativo para xerar ideas. O método QQOQCCP é un método de cuestionamento para comprender unha situación. PDCA é un método de mellora continua que consiste en planificar, facer, controlar e actuar. O método dos 5 porqués é un método de resolución de problemas para atopar a causa raíz dun problema.

Lea  Aumente a súa produtividade cunha xestión eficaz do tempo: formación en liña

Domina os diagramas de: PARETO, ISHIKAWA, GANTT e PERT

Os gráficos de Pareto úsanse para identificar as causas raíz dun problema. O diagrama Ishikawa (causa-efecto) utilízase para analizar as causas e os efectos dun problema. O diagrama de Gantt utilízase para planificar e controlar as tarefas e os recursos do proxecto. O gráfico PERT úsase para planificar e facer un seguimento das tarefas e cronogramas do proxecto.

En definitiva, esta formación está dirixida a todos os estudantes e iniciados no ámbito da calidade, que buscan mellorar o rendemento da súa empresa dominando as ferramentas da calidade.