A avaliación como ferramenta de formación

A avaliación é moito máis que un simple exame ou corrección de traballos. É unha poderosa ferramenta de formación que se pode utilizar para apoiar a aprendizaxe. Nesta sección, aprenderá a analizar a súa relación coa avaliación, a adoptar unha postura de avaliador e a distinguir entre avaliación sumativa e formativa. Tamén descubrirás como utilizar a avaliación formativa como panca para a aprendizaxe.

A avaliación é un aspecto esencial do ensino e da aprendizaxe. Axuda a medir a eficacia do ensino, a seguir o progreso do alumno e a identificar as áreas que precisan atención adicional. Non obstante, a avaliación pode ser un reto para moitos formadores e profesores. Esta formación axudarache a comprender os distintos roles da avaliación e a adoptar unha postura de formador-avaliador compatible coa aprendizaxe.

Avaliación do rendemento

A avaliación dunha actuación pode adoptar moitas formas, xa sexa un exame escrito, unha defensa oral, un expediente escrito ou calquera outra proba. Nesta sección, aprenderá a configurar a súa avaliación, dar unha puntuación e formular unha avaliación relevante e accionable. Tamén entenderá a relación entre o rendemento e a aprendizaxe, e prepararase para propoñer criterios de avaliación para un exame.

A avaliación do rendemento é unha tarefa complexa que require unha comprensión clara dos obxectivos, criterios de avaliación e métodos de avaliación. Esta formación proporcionaralle as ferramentas e os coñecementos necesarios para avaliar eficazmente un rendemento, xa sexa no contexto dun exame escrito, dunha defensa oral, dun expediente escrito ou de calquera outra proba.

Lea  Descubrir a neuropedagoxía para estimular a aprendizaxe

Deseño dunha avaliación da aprendizaxe

Esta formación axudarache a definir e clasificar os teus obxectivos educativos, comprender os diferentes niveis de avaliación (coñecementos, automatismos, habilidades) e deseñar avaliacións que midan de forma eficaz a consecución destes obxectivos. Tamén practicará a subministración de avaliacións para os 4 niveis de aprendizaxe, o que lle permitirá medir a eficacia do seu ensino e identificar áreas que precisan atención adicional.

Deseñar unha avaliación da aprendizaxe é unha habilidade esencial para calquera formador ou profesor. Permite medir a eficacia do ensino, seguir o progreso dos alumnos. Esta formación proporcionarache as ferramentas e os coñecementos para deseñar avaliacións eficaces que estean aliñadas cos teus obxectivos educativos.

En resumo, esta formación proporcionaralle unha comprensión profunda da avaliación como ferramenta de formación. Tanto se es un formador experimentado que busca novas estratexias de avaliación, como se es un novo formador que busca comprender os conceptos básicos da avaliación, esta formación proporcionarache as ferramentas e o coñecemento que necesitas para deseñar avaliacións eficaces que apoien a aprendizaxe.