Ao final deste curso, serás capaz de:

  • Orientarse mellor no amplo campo das humanidades da saúde;
  • Comprender mellor a relevancia das humanidades en saúde para os nosos sistemas sanitarios e para a formación dos profesionais sanitarios;
  • Dominar certos conceptos e ideas fundamentais, estruturantes para as humanidades en saúde;
  • Ter unha visión crítica e integral dos principais problemas éticos aos que se enfronta a medicina na actualidade.

descrición

Adicar un MOOC ás humanidades en saúde baséase na observación de que as ciencias biomédicas non poden facerse cargo de todas as dimensións da atención polos seus métodos e coñecementos habituais, nin responder a todas as preguntas que se plantexan aos que coidan e aos que son atendidos. para.

De aí a necesidade de recorrer a outros coñecementos: o das humanidades – humanidades enraizadas na realidade da clínica, e que entrelazan coa medicina as achegas da ética, da filosofía e das ciencias humanas e sociais.

Isto é tanto máis necesario a medida que o panorama médico está cambiando a toda velocidade: cronicización das enfermidades, saúde global, innovacións tecnolóxicas e terapéuticas, racionalización administrativa e orzamentaria, grandes tendencias de reificación pola medicina, aínda que debe manterse...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Como xestionar e dominar o sistema de paradas e pestanas en Word?