¿Os seus empregados poden fumar nas instalacións da súa empresa?

Está prohibido fumar nos lugares asignados a uso colectivo. Esta prohibición aplícase en todos os lugares pechados e cubertos que acollan ao público ou que constitúan lugares de traballo (Código de Saúde Pública, artigo R. 3512-2).

Polo tanto, os seus empregados non poderán fumar nas súas oficinas (sexan individuais ou compartidas) nin no interior do edificio (corredor, salas de reunións, sala de descanso, comedor, etc.).

De feito, a prohibición aplícase incluso en despachos individuais, co fin de protexer dos riscos asociados ao tabaquismo pasivo a todas as persoas que poidan ser feitas pasar por estas oficinas ou para ocupalas, incluso nun breve momento. Xa sexa un compañeiro, un cliente, un provedor, axentes encargados do mantemento, o mantemento, a limpeza, etc.

Non obstante, en canto o lugar de traballo non está cuberto ou pechado, é posible que os seus empregados fumen alí.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Por que aprender chinés?