Mentres que case o 20% da poboación francesa é seguido por unha enfermidade crónica, varios millóns de mozos, desde xardín de infancia ata universidade, alumnos ou estudantes, tentan a diario continuar o seu curso escolar ou universitario. Estes colectivos, potencialmente impedidos por unha situación de incapacidade temporal ou de longa duración vinculada a unha enfermidade, requiren nun gran número de casos un apoio adecuado para o que se debe formar o persoal docente e de supervisión. O MOOC "Por unha escola inclusiva dende a escola infantil ata a educación superior" quere, neste contexto, achegar coñecementos básicos e/ou avanzados sobre apoio educativo para a aprendizaxe do alumnado e do alumnado monitorizado por situacións de discapacidade vinculadas a enfermidades crónicas graves (incluíndo cancros e enfermidades crónicas graves). / ou enfermidades raras).

Particularmente coral, dá a palabra aos profesionais da educación (profesores, profesores especialistas, alumnos acompañantes ou estudantes con discapacidade), traballadores sociais e profesionais de apoio (mediador sanitario, traballador social), médicos especialistas e profesores-investigadores.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Conceptos básicos de Microsoft Power BI para principiantes