Para comparar o poder adquisitivo das moedas de diferentes países, un método estatístico úsase que é paridade de poder adquisitivo. Non se deben confundir tipo de cambio e paridade de poder adquisitivo. Para evitalo, imos aclararte no tema das paridades de poder adquisitivo.

Qué e iso ? Quen os usa? Para que serven exactamente? Respondemos a todas estas preguntas a continuación.

Que son as paridades de poder adquisitivo?

As paridades de poder adquisitivo (PPA) son tipos de conversión de moeda que indican diferenzas no nivel de vida entre distintos países. Os PPA úsanse para igualar o poder adquisitivo de varias moedas, sen ter en conta as diferenzas nos niveis de prezos.
Noutras palabras, as paridades de poder adquisitivo son relacións de prezos dun ben ou servizo idéntico en moeda nacional.
Hai dous tipos de paridades de poder adquisitivo:

  • PPA absoluta,
  • PPP relativo.

A PPA absoluta determínase en un período determinado, relativo a dúas cestas de consumo en dous países diferentes. A PPA absoluta defínese comparando o prezo destas dúas cestas idénticas nos dous países.
A PPA relativa define o cambio das paridades absolutas de poder adquisitivo en dous períodos diferentes.

Como calcular as paridades de poder adquisitivo?

Realízase o cálculo das paridades de poder adquisitivo dous xeitos diferentes, dependendo do tipo de paridade de poder adquisitivo.

Cálculo PPP absoluto

A fórmula para calcular a paridade de poder adquisitivo absoluta entre dous países é: PPAt =Pt/Pt

Lea  Participar na arquitectura do noso medio de vida