Permiso por enfermidade: suspensión do contrato de traballo

A baixa por enfermidade suspende o contrato de traballo. O empregado xa non proporciona o seu traballo. Se cumpre as condicións para o seu dereito, o fondo de seguro médico principal paga as prestacións diarias de seguridade social (IJSS). Tamén se lle pode esixir que lle pague un salario adicional:

ben en aplicación do Código do Traballo (art. L. 1226-1); xa sexa en aplicación do seu convenio colectivo.

A ausencia por enfermidade ten, polo tanto, consecuencias no establecemento da folla de pagamento, especialmente se practica ou non o mantemento do salario.

Aínda que se suspenda o contrato de traballo dun empregado de baixa, este deberá cumprir as obrigas vinculadas ao seu contrato de traballo. Para el, isto significa respectar unha obriga de lealdade.

Permiso por enfermidade e respecto polo deber de lealdade

O empregado en excedencia non debe prexudicar ao seu empregador. Así, se o empregado incumpre as obrigas derivadas da boa fe do seu contrato de traballo, é probable que ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Paz e seguridade na África francófona