Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Permiso retribuído: axuda estatal excepcional

Esta axuda económica excepcional para cubrir as baixas está destinada a empresas cuxa actividade principal consiste en acoller a cidadanía e cuxas medidas sanitarias postas en marcha polo Estado deron como resultado:

a prohibición de acoller ao público en todo ou parte do seu establecemento durante un período total de polo menos 140 días entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020; ou unha perda de facturación acadada durante os períodos nos que se declarou unha emerxencia sanitaria de polo menos o 90% en comparación coa alcanzada nos mesmos períodos de 2019.

O importe da axuda é igual, por cada empregado e por día de permiso retribuído tomado dentro do límite de 10 días de permiso, ao 70% da indemnización por permiso retribuído relacionado cunha cantidade por hora e, limitado a 4,5 salarios mínimos por hora.
A cantidade por hora non pode ser inferior a 8,11 euros, agás para os empregados con contratos de aprendizaxe e profesionalización.
Para beneficiarse da asistencia, debe enviar a súa solicitude por vía electrónica, especificando o motivo para recorrer a unha asistencia excepcional. Para facelo, correspóndelle a vostede comprobar o "peche durante polo menos 140 días

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Influír nos demais