Promoción do deporte no traballo: tolerancia implementada en decembro de 2019

Para fomentar a práctica deportiva nunha empresa, o goberno quixo que as actividades deportivas ofrecidas dentro da empresa non se considerasen como un beneficio en especie.

En decembro de 2019, unha carta do Departamento de Seguridade Social relaxou as regras para someter ás cotizacións sociais a vantaxe que supón a provisión de acceso a material deportivo.

Antes desta tolerancia administrativa, só as actividades deportivas ofrecidas polo comité social e económico ou polo empresario, en ausencia dun CSE, estaban exentas de cotización baixo determinadas condicións.

Hoxe, en aplicación desta tolerancia, pode beneficiarse, aínda que a súa empresa teña un CSE, da exención social cando pon a disposición de todos os empregados:

acceso a equipos dedicados á realización de actividades deportivas como un ximnasio da empresa ou un espazo xestionado pola empresa ou do que vostede é responsable do aluguer clases deportivas ou de actividades físicas e deportivas nun destes espazos.

Ten en conta que esta exención non se aplica cando financias ou participas nas taxas de subscrición individuais de ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Obxectivo IPv6