ગ્રંથસૂચિનું નિર્માણ એ સંશોધન કાર્યના નિર્માણમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. શૈક્ષણિક અથવા વ્યાવસાયિક સંદર્ભમાં, સારી ગ્રંથસૂચિ સંશોધન કાર્યની ગંભીરતા દર્શાવે છે. ડોઝિયર્સ, નિબંધો, સંશોધન લેખો અથવા અન્ય ડોક્ટરેટ માટે પ્રદાન કરેલી માહિતીની વિશ્વસનીયતાની ખાતરી કરવા માટે નક્કર ગ્રંથસૂચિના નિર્માણની જરૂર છે.

આ તાલીમ એક કલાકના ત્રણ ક્વાર્ટરમાં તમને પુસ્તકો, લેખો પસંદ કરવા અને તમારા સંશોધન કાર્ય માટે વિશ્વસનીય ગ્રંથસૂચિ બનાવવા માટેના તમામ સાધનો પ્રદાન કરે છે. વ્યવહારુ એપ્લિકેશન સાથે, સંશોધનની મૂળભૂત બાબતો હવે તમારા માટે કોઈ રહસ્યો રાખશે નહીં...

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

 

READ  ગ્રાહક માટે ખરાબ સમાચાર બ્રેકિંગ