જ્યારે તમે કોઈ વ્યવસાય છોડો છો, ત્યારે તમને કોઈપણ ખાતામાંથી બાકી રકમ પરત આપવી જોઈએ. આ પ્રક્રિયા લાગુ થાય છે, પછી ભલે તે બરતરફી, કરારના કરારનું ભંગ, નિવૃત્તિ અથવા રાજીનામું આપવાની વાત હોય. કોઈપણ ખાતાનું સંતુલન એ એક દસ્તાવેજ છે જે તમારા રોજગાર કરારની સત્તાવાર વિસર્જન થાય ત્યારે તમારા એમ્પ્લોયર દ્વારા તમને ચૂકવણી કરવી આવશ્યક છે તે રકમનો સારાંશ આપે છે. નિયમો અનુસાર, તે ડુપ્લિકેટમાં ઉત્પન્ન થતું હોવું જોઈએ અને તેમાં મોકલવામાં આવેલી રકમ (પગાર, બોનસ અને ભથ્થાં, ખર્ચ, ચૂકવણીની રજાના દિવસો, નોટિસ, કમિશન વગેરે) સંબંધિત તમામ વિગતો હોવી જોઈએ. આ લેખમાં, કોઈપણ એકાઉન્ટ બેલેન્સના મુખ્ય મુદ્દાઓ શોધો.

એમ્પ્લોયરએ તમને કોઈપણ ખાતાનું સંતુલન ક્યારે આપવું પડશે?

જ્યારે તમારા કરારની સત્તાવાર અવધિ સમાપ્ત થાય છે ત્યારે તમારા એમ્પ્લોયરએ તમને કોઈપણ એકાઉન્ટની સંતુલન માટેની રસીદ આપવી આવશ્યક છે આ ઉપરાંત, જો તમે કંપનીને છોડી દો છો તો કોઈપણ ખાતાની બાકી રકમ પરત મળી શકે છે, જો તમને નોટિસમાંથી મુક્તિ મળે છે, અને આ, તે સમયગાળાની સમાપ્તિની રાહ જોયા વિના. કોઈપણ રીતે, તમારા એમ્પ્લોયરએ કોઈપણ એકાઉન્ટમાંથી તમારી રકમ બાકી હોય તેટલી વહેલી તકે તેને પરત આપવી જ જોઇએ.

READ  પરફ્યુમરી સેલ્સ ક્લાર્ક માટે રાજીનામું પત્રોના નમૂના

કોઈપણ ખાતાના સંતુલનને માન્ય રાખવા માટે કઇ શરતો છે?

કોઈપણ ખાતાના સંતુલનને માન્ય થવા માટે ઘણી આવશ્યક શરતોને પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે અને ડિસ્ચાર્જિંગ અસર છે. તે તેના છુટકારોના દિવસે હોવા જોઈએ. તે પણ ફરજિયાત છે કે કોઈ પણ ખાતાના સંતુલન માટે, હાથ દ્વારા લખેલી નોંધ સાથે, તે કર્મચારી દ્વારા સહી કરવામાં આવે. તે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કે તેમાં 6 મહિનાના પડકાર અવધિનો ઉલ્લેખ છે. અંતે, રસીદ 2 નકલોમાં ખેંચી લેવી આવશ્યક છે, એક કંપની માટે અને બીજી તમારા માટે. 6-મહિનાના સમયગાળા ઉપરાંત, કર્મચારીઓને ફાયદો થવો જોઈએ તે રકમનો દાવો હવે કરી શકાતો નથી.

શું કોઈપણ ખાતાના સંતુલન પર સહી કરવાનો ઇનકાર કરવો શક્ય છે?

કાયદો સ્પષ્ટ છે: એમ્પ્લોયરની વિલંબ કર્યા વિના બાકી રકમ ચૂકવવાની ફરજ છે. જો તમે કોઈપણ ખાતાની સંતુલન પર સહી કરવાનો ઇનકાર કરો છો, તો પણ તેનો અર્થ એ નથી કે તમારે ખાલી હાથથી દૂર આવવું જોઈએ.

દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે તમારા પર દબાણ લાવવાનો કોઈપણ પ્રયાસ કાયદા દ્વારા શિક્ષાત્મક છે. કંઈપણ તમને સહી કરવા દબાણ કરતું નથી. ખાસ કરીને જો તમને મળે દસ્તાવેજમાં ખામીઓ.

ધ્યાન રાખો કે કોઈ પણ ખાતાની સંતુલનમાં દાખલ કરેલી રકમનો વિવાદ કરવો તે તદ્દન શક્ય છે. જો તમે તમારી સહી જમા કરી છે, તો તમારી પાસે તમારી ફરિયાદ સબમિટ કરવા માટે 6 મહિના છે.
બીજી બાજુ, જો તમે રસીદ પર હસ્તાક્ષર કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, તો તમારી પાસે કોઈપણ ખાતાની બાકી રકમ અંગે વિવાદ કરવા માટે એક વર્ષ છે.

આ ઉપરાંત, રોજગાર કરારથી સંબંધિત પરિમાણો 2 વર્ષના સમયગાળાને આધિન છે. અને અંતે, પગારના તત્વને લગતા વાંધા 3 વર્ષમાં થવી જોઈએ.

READ  લેખિત અને મૌખિક સંદેશાવ્યવહારના ફાયદા

કોઈપણ ખાતાની સંતુલન અંગે વિવાદ કરવા માટે પગલાં

નોંધ લો કે કોઈપણ ખાતા માટે બાકી રકમનો ઇનકાર એમ્પ્લોયરને રસીદની રસીદ સાથે રજિસ્ટર્ડ પત્ર દ્વારા મોકલવો આવશ્યક છે. આ દસ્તાવેજમાં તમારા અસ્વીકારનાં કારણો અને પ્રશ્નાત્મક રકમ હોવા આવશ્યક છે. તમે મામલાને સુખદતાથી હલ કરી શકો છો. આ ઉપરાંત, જો તમે લાદવામાં આવેલી સમયમર્યાદામાં તમે ઘડેલી ફરિયાદોને પગલે એમ્પ્લોયર તમને જવાબ ન આપે તો પ્રોડહોમ્સને ફાઇલ સબમિટ કરવી શક્ય છે.

કોઈપણ ખાતાની બાકી રકમની રસીદ રકમનો વિવાદ કરવા માટે અહીં એક નમૂના પત્ર છે.

જુલિયન ડુપોન્ટ
75 બીસ રુ દ લા ગ્રાન્ડે પોર્ટે
75020 પોરિસ
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

સૉરી,
કાર્ય
સરનામું
પિન કોડ

[શહેર] માં, [તારીખે]

નોંધાયેલ પત્ર એ.આર.

વિષય: કોઈપણ ખાતાના સંતુલન માટે એકત્રિત થયેલ રકમની હરીફાઈ

સૉરી,

(ભાડે રાખવાની તારીખ) થી તમારી કંપનીના કર્મચારી (હોદ્દા પર), મેં (પ્રસ્થાનના કારણોસર), મારા કાર્યો (તારીખ) પ્રમાણે છોડી દીધા.

આ ઇવેન્ટના પરિણામ રૂપે, તમે મને કોઈપણ તારીખ માટે (તારીખ) તારીખે બેલેન્સ રસીદ જારી કરી છે. આ દસ્તાવેજમાં મારા પર owedણી તમામ રકમ અને વળતરની વિગતો છે. આ રસીદ પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી, મને તમારા તરફથી ભૂલની અનુભૂતિ થઈ. ખરેખર (તમારા વિવાદનું કારણ સમજાવો).

તેથી હું તમને સુધારો કરવા અને અનુરૂપ રકમ ચૂકવવા માટે કહું છું. હું તમને મારા અભિગમની ગંભીરતા અને તાકીદને ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી પણ કરું છું.

મારા બધા ભૂતકાળ અને ભવિષ્યના અધિકારોને આધીન, સ્વીકારો, મેડમ, મારા શ્રેષ્ઠ સાદર.

 

                                                                                                                            હસ્તાક્ષર

 

READ  નમ્ર સૂત્રો: ઈ-મેલ અને વ્યાવસાયિક પત્રો માટેના રહસ્યો

અને કોઈપણ ખાતાની બાકી રકમની રસીદ સ્વીકારવા માટે અહીં એક નમૂના પત્ર છે

જુલિયન ડુપોન્ટ
75 બીસ રુ દ લા ગ્રાન્ડે પોર્ટે
75020 પોરિસ
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

સૉરી,
કાર્ય
સરનામું
પિન કોડ

[શહેર] માં, [તારીખે]

નોંધાયેલ પત્ર એ.આર.

વિષય: કોઈપણ ખાતાની બાકી રકમની રસીદની સ્વીકૃતિ

હું, અન્ડરસ્ટેઈન્ડ (નામ અને પ્રથમ નામો), (સંપૂર્ણ સરનામું), મારા સન્માન પર જાહેર કરું છું કે મને આ (રસીદની તારીખ) મારું રોજગારનું પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થયું છે, નીચે મુજબ (છોડવાનું કારણ). કોઈપણ ખાતાના સંતુલન માટે, હું સ્વીકારું છું કે (કર) પર (તારીખ) પર મારા કરાર સમાપ્ત થયા પછી (રકમ) યુરોની રકમ મેળવી.

પ્રાપ્ત થયેલી રકમ નીચે મુજબ તૂટે છે: (રસીદમાં દર્શાવેલ તમામ રકમનો પ્રકાર વિગતવાર: બોનસ, વળતર, વગેરે).

કોઈપણ ખાતા માટેની આ બેલેન્સ રસીદ ડુપ્લિકેટમાં બનાવવામાં આવી છે, જેમાંથી એક મને આપવામાં આવી છે.

 

(શહેર) પર પૂર્ણ થયું, (ચોક્કસ તારીખે)

કોઈપણ ખાતાના સંતુલન માટે (હાથથી લખવું)

સહી.

 

આ પ્રકારનો અભિગમ તમામ પ્રકારના રોજગાર કરાર, સીડીડી, સીડીઆઈ, વગેરેની ચિંતા કરે છે. વધુ માહિતી માટે, નિષ્ણાતની સલાહ લેતા અચકાશો નહીં.

 

"કોઈપણ-ખાતા-1. -ડocક્સ-તમારા-બેલેન્સ -માંથી-તમારા-બેલેન્સ -માંથી-રકમ-પ્રાપ્ત-નમૂના-પત્ર-થી-વિવાદ-ડાઉનલોડ કરો"

નમૂના-પત્ર-થી-વિવાદ-કોઈપણ-એકાઉન્ટ-1. -ડocક્સ-તમારા-બેલેન્સ -માંથી-તમારા-બેલેન્સ -માંથી-પ્રાપ્ત -ની-રકમ -ની-રકમ-ડાઉનલોડ 9738 વખત - 15,26 કે.બી.

"કોઈપણ-એકાઉન્ટ.ડોક્સ" નું મોડેલ-પત્ર-થી-સ્વીકૃતિ-રસીદ-સિલક "ડાઉનલોડ કરો.

કોઈપણ-ખાતા.ડxકસ-બેલેન્સ-ઓફ-બેલેન્સ-ઓફ-લેટર-નમૂના-થી-સ્વીકૃતિ-રસીદ - 9658 વાર ડાઉનલોડ થયેલ - 15,13 કે.બી.