વરિષ્ઠ કારોબારી: વ્યાખ્યા

સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે ગણાવા માટે, કર્મચારીની પાસે મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સાથે રોકાણ કરવું આવશ્યક છે:

તેમના શેડ્યૂલના સંગઠનમાં મહાન સ્વતંત્રતા; મોટા પ્રમાણમાં સ્વાયત્ત નિર્ણય લેવાની શક્તિ; કંપનીમાંના એક સૌથી મહત્વપૂર્ણ મહેનતાણુંનો લાભ.

આ સંચિત માપદંડ સૂચિત કરે છે કે ફક્ત કંપનીના સંચાલનમાં ભાગ લેનારા અધિકારીઓ જ આ કેટેગરીમાં આવે છે.

કર્મચારીની સ્થિતિ અંગે વિવાદની સ્થિતિમાં, ન્યાયાધીશો ખાસ તપાસ કરશે કે તે આ 3 માપદંડોને જોડે છે.

વરિષ્ઠ કારોબારી: 3 સંચિત માપદંડ

કેસની અદાલતે હુકમ કરેલા કેસમાં, વહીવટી અને નાણાકીય નિયામક તરીકે લેવામાં આવેલા કર્મચારીને ગંભીર ગેરવર્તન માટે બરતરફ કરવામાં આવ્યા હતા. તેણીએ વિનંતીઓનો ન્યાય સંદર્ભે ઉલ્લેખ કર્યો, ખાસ કરીને તે જાણવા માટે કે તેમને સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવનો દરજ્જો નથી અને પગારની રીમાઇન્ડર માટેની તેમની વિનંતીઓને સ્વીકાર્ય છે તેવું વલણ અપનાવ્યું.

તેથી ન્યાયાધીશોએ કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવતા વાસ્તવિક કાર્યોની ચકાસણી કરી.

તેણીએ જે એસોસિએશન માટે કામ કર્યું તેમાંથી તેણીને સૌથી વધુ પગાર મળ્યો.

તેણી પાસે જનરલ મેનેજર પાસેથી સત્તાનું પ્રતિનિધિમંડળ હતું.

પરંતુ સમસ્યા તેના શેડ્યૂલનું સંગઠન હતું. તેણીએ કોઈ વાસ્તવિક સ્વાયત્તતાનો આનંદ માણ્યો ન હતો. હકીકતમાં, તેણી હતી

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  ટેલીકિંગ: કર્મચારીને ભોજન વાઉચરોથી લાભ થાય છે?