ફ્રાન્સ રિલેન્સ રસ ધરાવતી જાહેર સેવાઓ માટે તેમની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ પદ્ધતિ અને તેઓ જે સાયબર જોખમનો સામનો કરે છે તેના આધારે તેમના સાયબર સુરક્ષાના સ્તરના મૂલ્યાંકનથી લાભ મેળવવાની અનન્ય તક આપે છે. આ આધારે, લાભાર્થીઓ તેમની સાયબર સુરક્ષાને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત કરવા માટે ક્ષેત્ર સેવા પ્રદાતાઓના સમર્થન સાથે સુરક્ષા યોજના બનાવશે.

18 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના ​​રોજ પ્રજાસત્તાકના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકા અનુસાર, સમગ્ર પ્રદેશમાં હાજર 500 થી વધુ સંસ્થાઓએ આ વ્યક્તિગત અભ્યાસક્રમોને એકીકૃત કરવા માટે તેમની અરજીઓ સ્વીકારેલી જોઈ છે. ખરેખર, આ જાહેર સેવાઓ ખાસ કરીને રેન્સમવેરથી પ્રભાવિત થાય છે અને તેઓ જે સંસાધનો સાયબર સુરક્ષાને સમર્પિત કરી શકે છે તે ઘણી વખત ખૂબ ઓછા હોય છે.

ફ્રાન્સ રિલેન્સ અને સાયબર સિક્યુરિટી અભ્યાસક્રમો આમ સદ્ગુણી અભિગમ શરૂ કરવાનું શક્ય બનાવે છે જે તેમને સમય જતાં આ ક્રિયાઓને અપગ્રેડ કરવા અને નોંધણી કરવા સક્ષમ બનાવે છે.

રસ? અરજી કરવામાં મોડું થયું નથી!

માહિતી પ્રણાલીનું મૂલ્યાંકન કરવા અને તેને મજબૂત કરવા માટેની ક્રિયાઓ કરવા માટે તમારે સાયબર હુમલાનો ભોગ બનવાની રાહ જોવી જોઈએ નહીં. સાયબર જોખમો સંભવિતપણે તમામ જાહેર સંસ્થાઓને ચિંતિત કરે છે

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  મફત: તમારા એસઇઓને વેગ આપવા માટે તમારી નેટલિંકિંગને સમજો અને તેમાં સફળ થાઓ