સંપૂર્ણપણે મફત OpenClassrooms પ્રીમિયમ તાલીમ

રોજગાર કરારમાં સાતત્ય જાળવવું એ કંપનીઓ માટે પડકાર બની શકે છે. આ મુશ્કેલીઓ કર્મચારીની વર્તણૂક અથવા આર્થિક અનિશ્ચિતતાને કારણે થઈ શકે છે.

આ અવરોધો એક અથવા વધુ બરતરફી તરફ દોરી શકે છે.

જેમ તમે જાણો છો, આ કોર્સ છટણીને કારણે રોજગાર કરાર સમાપ્ત કરવા માટે સમર્પિત છે. વ્યક્તિગત અથવા આર્થિક કારણોસર બરતરફીના નિયમો શું છે? જો મને નાણાકીય પરિસ્થિતિને કારણે રોજગાર કરાર સમાપ્ત કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે તો મારે શું કરવું જોઈએ? કંપની માટે કાનૂની અને નાણાકીય પરિણામો શું છે?

કોર્સના અંતે, તમારે શું કરવાની જરૂર છે તેની તમને સ્પષ્ટ સમજ હશે.

તમે સમર્થ હશો:

- વ્યક્તિગત કારણોસર બરતરફીના વિવિધ પ્રકારો વચ્ચે તફાવત કરો.

- વિવિધ પ્રકારના આર્થિક હેતુઓને અલગ પાડો.

- બરતરફીની કાનૂની અને નાણાકીય અસરોને ઓળખો.

આ કોર્સ તમામ કાયદાઓ અને સામાજિક નિયમોને આવરી લેતો નથી જે બરતરફી પર લાગુ થાય છે, તે તમને ફક્ત તેમને સમજવા માટે એક માળખું પ્રદાન કરશે. નિયમો વારંવાર બદલાય છે, જો જરૂરી હોય તો વિશિષ્ટ વકીલની સલાહ લો.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  ખાદ્ય ઉદ્યોગો: ઊર્જા પ્રદર્શનમાં સુધારો