વડા પ્રધાન, જીન કteસ્ટેક્સ દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2020 ની શરૂઆતમાં રજૂ કરવામાં આવેલી, પુનર્જીવન યોજનાનો હેતુ "સંકટને મુખ્યત્વે વિસ્તારોમાં રોકાણ કરીને ... કાલની નોકરીઓ createભી કરશે" તેવા સંકટને તકમાં પરિવર્તિત કરવાનો છે.

આનો અર્થ મજૂર બજારના અપેક્ષિત વિકાસ પર આધારીત, કામદારો અને રોજગારદાતાઓને પ્રાપ્ત કરવા અને પૂરતી કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ કરવા માટે વ્યવસાયિક તાલીમમાં રોકાણ કરવું. આ સંદર્ભમાં, પુન recoveryપ્રાપ્તિ યોજના તાલીમ પ્રણાલીના ડિજિટાઇઝેશનને સમર્થન આપવા, નવી શૈક્ષણિક સામગ્રી બનાવવા અને ઓડીએલના મૂવ માર્કેટને ટેકો આપવા માટે million 360૦ મિલિયન યુરોના વૈશ્વિક પરબિડીયાઓને એકત્રીત કરવાની પ્રદાન કરે છે (ખુલ્લી તાલીમ અને દૂરસ્થ).

પુરવઠાની ખોટ

સંગઠનોની પ્રવૃત્તિ પર લાદવામાં આવેલા અચાનક સ્ટોપ ...

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  સફળ ટેલિફોન ભાવિ