સંપૂર્ણપણે મફત OpenClassrooms પ્રીમિયમ તાલીમ

આંતરિક ગતિશીલતા આજે કંપનીઓ અને તેમના એચઆર વિભાગો માટે એક મોટો પડકાર છે. ફ્રાન્સમાં, કંપનીઓમાં 30% થી વધુ નોકરીઓ આંતરિક ગતિશીલતા દ્વારા ભરવામાં આવે છે!

ગતિશીલતા નીતિઓ લાગુ કરવા માટે તમામ કંપનીઓ પાસે સમાન સાધનો અને સંસાધનો હોતા નથી. તદુપરાંત, ગતિશીલતા નીતિઓના ઉદ્દેશો કંપનીથી કંપનીમાં અલગ અલગ હોય છે.

તેથી, વ્યાખ્યા અને અમલીકરણ પદ્ધતિઓ કંપનીથી કંપનીમાં અલગ પડે છે. આંતરિક ગતિશીલતા નીતિનો અમલ કરતા પહેલા, HR મેનેજરે પોતાને યોગ્ય પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ.

- આંતરિક ગતિશીલતાના વિકાસ અને પ્રોત્સાહનના ઉદ્દેશો શું છે અને અપેક્ષિત પરિણામો શું છે?

- તેઓ કેવી રીતે માપવામાં આવશે?

- તેમના માટે કયા સાધનો ઉપલબ્ધ છે?

- આ નીતિ માટે કયા બજેટ અને સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે?

આ તાલીમ તમને આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં અને તમારા કર્મચારીઓની જરૂરિયાતો અને તમારા વ્યવસાયના પરિણામોને પૂર્ણ કરતી ગતિશીલતા નીતિ બનાવવામાં મદદ કરશે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  સ્થાનિક અધિકારીઓ માટે એપ્રેન્ટિસની ભરતી માટે અપવાદરૂપ આર્થિક સહાય