Print Friendly, PDF & Email

Koj tau teeb tsa kev xam phaj txhua xyoo, tshwj xeeb yog txhawm rau ua tiav cov haujlwm uas koj cov neeg ua haujlwm ua tiav, teeb hom phiaj tshiab, thiab nkag siab zoo dua qhov kev cia siab thiab kev nyuaj uas ntsib los ntawm koj cov neeg ua haujlwm. Qhov no kuj tseem tuaj yeem yog lub sijhawm los kho lawv los yog ua kev zoo siab rau lawv, nyob ntawm rooj plaub.

Txhawm rau kom tau txais txiaj ntsig zoo, cais tawm kev sib tham txhua xyoo los ntawm qhov teeb meem ntawm qhov nyiaj xyoo nce, txawm tias nws tsis yooj yim.

Vim li cas tsis npaj tus neeg xam phaj raws li thawj kauj ruam, tom qab ntawd daws cov teeb meem ntawm cov nyiaj hli nce hauv ob peb lub lis piam? Qhov kev sib tham yuav muaj ntau yam tsim nyog thiab koj cov neeg ua haujlwm yuav tsis nrhiav kev los ua pov thawj rau lawv tus kheej ntawm cov kev thuam thuam lawv ntawm ...

NYEEM  Cov neeg tsis muaj zog: cov npe tshiab ntawm cov txheej txheem txij li lub Cuaj Hli 9