Beneficije u naturi 2021: hrana

Sudjelovanje poslodavca u troškovima obroka korist je u naturi koja se dodaje novčanoj naknadi zaposlenika. Ova je prednost u potpunosti uključena u osnovicu socijalnog doprinosa.

Da bi se odredila njegova količina, mora se provesti paušalna procjena troškova obroka.

Pogodnost u naturi 2021: stanovanje

Osiguravanje stana zaposleniku predstavlja naknadu u naturi ako je ta usluga besplatna ili ako plaćena najamnina ostaje niska.

Ova stambena naknada u naturi procjenjuje se paušalno na ljestvici koja uključuje dodatne pogodnosti: vodu, plin, električnu energiju, grijanje, garažu.

Vrednovanje ovisi kako o bruto plaći zaposlenika tako i o broju soba u smještaju.

Upravo su ažurirane nove ljestvice za hranu i stanovanje u naturi za 2021. godinu.

Pogodnosti u naturi: direktori tvrtki

Paušalna procjena može se koristiti za:

manjinski i ravnopravni upravitelji SARL-a i SELARL-a; predsjednici upravnog odbora, generalni direktori i zamjenici generalnih direktora SA i SELAFA (društvo za liberalno vježbanje u anonimnom obliku) i generalni direktori i direktori...

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

PROČITAJTE  Samoubilačko ponašanje: identificirati i spriječiti