Kalite se yon gwo pwoblèm pou nenpòt konpayi, kit se gwo oswa piti. Li souvan asosye ak rantabilite amelyore, satisfaksyon kliyan ak moun ki gen enterè yo, ak pri redwi ak tan plon. Sistèm jesyon kalite (QMS) se yon fason ekselan pou kontwole pwosesis yo nan chak konpayi. Li fèt ak pwosesis relye ki kominike youn ak lòt epi reyalize rezilta ki konsistan avèk plis efikasite ak efikasite. Zouti bon jan kalite se poutèt sa metòd ak teknik pou analize yon sitiyasyon, fè yon dyagnostik ak rezoud pwoblèm.

Egzanp aplikasyon pou zouti pou rezoud pwoblèm

Fòmasyon sou bon jan kalite zouti fèt pou ede elèv ak débutan nan domèn bon jan kalite fasil konprann zouti bon jan kalite tankou brase lide, metòd QQOQCCP, dyagram Ishikawa (kòz-efè), dyagram Pareto, metòd 5 Whys, PDCA, diagram Gantt ak tablo PERT. Fòmasyon sa a fèt tou pou bay egzanp konkrè aplikasyon zouti sa yo nan sitiyasyon reyèl.

Metriz BRAINSTORMING, metòd QQOQCCP, PDCA ak 5 poukisa

Brainstorming se yon metòd kreyatif pou jenere lide. Metòd QQOQCCP se yon metòd kesyone pou konprann yon sitiyasyon. PDCA se yon metòd amelyorasyon kontinyèl ki gen ladann planifikasyon, fè, kontwole ak aji. Metòd 5 poukisa se yon metòd pou rezoud pwoblèm pou jwenn kòz rasin yon pwoblèm.

READ  Kou konplè pou devlope biznis ou an 2023

Metrize dyagram yo nan: PARETO, ISHIKAWA, GANTT ak PERT

Tablo Pareto yo itilize pou idantifye kòz rasin yon pwoblèm. Dyagram Ishikawa (kòz-efè) itilize pou analize kòz ak efè yon pwoblèm. Yo itilize tablo Gantt pou planifye ak swiv travay ak resous pwojè yo. Yo itilize tablo PERT pou planifye ak swiv travay ak delè pwojè yo.

Nan ti bout tan, fòmasyon sa a fèt pou tout elèv ak débutan nan domèn bon jan kalite, ki chèche amelyore pèfòmans nan konpayi yo pa metrize zouti yo nan bon jan kalite.