Lè ou kite yon biznis, ou ta dwe retounen yon balans nan nenpòt kont. Pwosedi sa a aplike, si li se sou yon lekòl lage pi, yon kontravansyon kontraksyon kontra, yon retrèt oswa yon demisyon. Balans nan nenpòt ki kont se yon dokiman ki rezime montan lajan yo ke patwon ou dwe peye ou lè kontra travay ou ofisyèlman fonn. Dapre règleman yo, li dwe pwodwi an kopi e li gen ladan tout detay konsènan montan lajan remèt yo (salè, bonis ak alokasyon, depans, jou konje peye, avi, komisyon, elatriye). Nan atik sa a, dekouvri pwen kle yo nan nenpòt ki balans kont.

Ki lè patwon an dwe ba ou balans ou nan nenpòt kont?

Patwon ou dwe ba ou yon resi pou balans nenpòt kont lè kontra ou ekspire ofisyèlman. Anplis de sa, balans lan nan nenpòt ki kont ka retounen lè ou kite konpayi an si ou egzante de avi, ak sa a, san yo pa ap tann pou dat ekspirasyon an te di peryòd la. Nenpòt fason, patwon ou dwe retounen balans ou nan nenpòt ki kont ba ou le pli vit ke li pare.

READ  Rapò a: Konnen esansyèl pwen konesans pou reyisi

Ki kondisyon pou balans nenpòt kont valab?

Balans nan nenpòt ki kont dwe satisfè plizyè kondisyon enperatif yo dwe valab epi yo gen yon efè dechaje. Li dwe date jou delivrans li. Li se tou obligatwa ke li dwe siyen pa anplwaye a ak nòt la te resevwa pou balans lan nan nenpòt ki kont, ekri nan men. Li enpòtan tou ke li mansyone peryòd defi 6 mwa a. Finalman, resi a dwe trase moute nan 2 kopi, youn pou konpayi an ak lòt la pou ou. Beyond peryòd la 6-mwa, montan lajan yo soti nan ki anplwaye a ta dwe benefisye pa kapab reklame ankò.

Èske li posib pou refize siyen balans nenpòt kont?

Lwa a klè: patwon an gen obligasyon pou peye kantite lajan yo dwe, san pèdi tan. Menm si ou refize siyen balans lan nan nenpòt ki kont, sa pa vle di ke ou ta dwe vini lwen men vid.

Nenpòt tantativ pou fè presyon sou ou pou siyen dokiman an pini dapre lalwa. Pa gen anyen ki fòse ou siyen anyen. Espesyalman si ou jwenn feblès sou dokiman an.

Ou dwe konnen ke li se byen posib yo diskite sou kantite lajan yo antre nan balans lan nan nenpòt ki kont. Si ou te depoze siyati ou, ou gen 6 mwa yo soumèt plent ou an.
Nan lòt men an, si ou te refize siyen resi a, ou gen yon ane konteste balans lan nan nenpòt ki kont.

Anplis de sa, paramèt ki gen rapò ak kontra travay la sijè a yon peryòd de 2 zan. E finalman, objeksyon konsènan yon eleman salè dwe fèt nan 3 zan.

READ  3 Modèl Pwisan Lèt Demisyon pou Vandè Aparèy

Etap sa yo yo swiv dispit yon balans nan nenpòt ki kont

Remake byen ke yon refi nan yon balans pou nenpòt ki kont dwe voye bay patwon-an pa vle di nan yon lèt ki anrejistre ak rekonesans resi. Dokiman sa a dwe gen rezon pou rejè ou ak montan lajan yo nan kesyon an. Ou ka rezoud pwoblèm lan amikalman. Anplis de sa, li posib pou soumèt dosye a bay Prud'hommes si patwon an pa ba ou yon repons apre plent ke ou te formul nan delè yo enpoze yo.

Isit la se yon lèt echantiyon pou diskite sou kantite lajan resi nan balans ou nan nenpòt ki kont.

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Madam,
fonksyon
Adrès
kòd postal

Nan [Vil], sou [Dat

Anrejistre lèt AR

Sijè: Kontestasyon nan kantite lajan yo kolekte pou balans lan nan nenpòt ki kont

Madam,

Anplwaye nan konpayi ou depi (dat anboche) kòm (pozisyon ki te fèt), mwen kite fonksyon mwen kòm nan (dat), pou (rezon ki fè depa).

Kòm yon rezilta nan evènman sa a, ou bay m 'yon resi balans pou nenpòt ki kont sou (dat). Dokiman sa a detaye tout montan lajan ak dedomajman yo te dwe m 'yo. Aprè ou fin siyen resi sa a, mwen reyalize yon erè sou pati ou. Vreman vre (eksplike rezon ki fè yo pou diskisyon ou).

Se poutèt sa mwen mande ou fè yon koreksyon epi peye kantite lajan ki koresponn lan. Mwen ankouraje w tou pou w pran an kont gravite ak ijans apwòch mwen an.

Sijè a tout dwa sot pase yo ak dwa nan lavni mwen, aksepte, Madam, pi bon respè mwen.

 

                                                                                                                            Siyati

 

READ  Imèl modèl pou jistifye yon absans

Ak isit la se yon lèt echantiyon yo rekonèt resevwa yon balans nan nenpòt ki kont

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Madam,
fonksyon
Adrès
kòd postal

Nan [Vil], sou [Dat

Anrejistre lèt AR

Sijè: Rekonesans resi balans nenpòt kont

Mwen menm ki siyen anba a (Non ak prenon), (adrès konplè), mwen deklare sou onè mwen ke mwen te resevwa sa a (dat resi) sètifika travay mwen, apre (rezon pou kite). Pou balans lan nan nenpòt ki kont, mwen rekonèt li te jwenn sòm total la nan (kantite lajan) ero apre mete fen nan kontra mwen an nan (kote) sou (dat).

Sòm total ou resevwa a kraze jan sa a: (detay nati tout montan lajan ki endike nan resi a: bonis, dedomajman, elatriye).

Sa a te resevwa resi balans pou nenpòt ki kont nan kopi, youn nan ki te ban m '.

 

Fè nan (vil), sou (dat egzak)

Pou balans nan nenpòt ki kont (yo dwe ekri nan men)

Siyati.

 

Kalite apwòch sa a konsène tout kalite kontra travay, CDD, CDI, elatriye. Pou plis enfòmasyon, pa ezite chache konsèy nan men yon ekspè.

 

Download "echantiyon-lèt-a-diskisyon-kantite-ou-resevwa-nan-balans-ou-nan-nenpòt-kont-1.docx"

echantiyon-lèt-a-diskisyon-kantite-a-yon-resevwa-nan-balans-ou-nan-nenpòt-kont-1.docx - telechaje 4360 fwa - 15,26 Kb

Download "modèl-lèt-a-rekonèt-resevwa-balans-nan nenpòt-kont.docx"

modèl-lèt-pou-rekonèt-resevwa-yon-balans-nan nenpòt-kont.docx - Telechaje 4302 fwa - 15,13 Kb