Kominikasyon se yon konpetans fondamantal pou tout moun ki vle reyisi nan lavi. Kit ou travay anndan oswa deyò, konpetans kominikasyon ekri ak oral yo esansyèl pou kominike avèk efikasite. Nan atik sa a, nou pral gade kèk konsèy ak teknik ki pral ede w amelyore konpetans ou ekri. kominikasyon ekri ak oral.

Kominikasyon ekri

Kominikasyon ekri se youn nan fòm kominikasyon ki pi enpòtan pou biznis modèn yo. Li esansyèl pou ekri dokiman klè ak presi yo nan lòd yo efektivman transmèt enfòmasyon bay kliyan ak anplwaye yo. Pou amelyore konpetans kominikasyon ekri ou, ou ta dwe:

– Sèvi ak langaj senp ak presi;

– Òganize dokiman ou yo lojikman ak kout;

– Tcheke gramè ak òtograf anvan ou soumèt dokiman an;

– Sèvi ak foto, tablo ak dyagram pou ilistre mesaj ou a.

Kominikasyon oral

Kominikasyon aloral enpòtan menm jan ak kominikasyon ekri. Kle a pou kominike efektivman se asire w ke mesaj ou a klè ak egzak. Pou amelyore ladrès kominikasyon oral ou, ou ta dwe:

– Koute ak anpil atansyon pwen de vi entèrlokuteur ou a;

– Pale dousman ak klè;

– Sèvi ak metafò ak anekdot pou ilistre mesaj ou a;

– Evite fraz negatif ak mo negatif.

Sèvi ak zouti pou kominike

Sèjousi, gen anpil zouti ki ka ede w amelyore ladrès kominikasyon w. Kit zouti kominikasyon ekri oswa oral, li enpòtan pou w sèvi ak zouti sa yo pou ede w kominike yon fason efikas. Men kèk egzanp zouti ki ka ede w:

READ  Modèl lèt: mande ranbousman depans pwofesyonèl yo

– Zouti kolaborasyon sou entènèt tankou Slack ak Zoom;

– Zouti ekriti tankou Google Docs ak Word;

– Zouti prezantasyon tankou PowerPoint ak Prezi.

konklizyon

Kominikasyon se yon pati esansyèl nan tout domèn nan lavi ak biznis. Kominikasyon ekri ak oral se zouti pwisan ki pèmèt moun ak biznis yo kominike avèk efikasite. Lè w sèvi ak konsèy ak teknik yo mansyone nan atik sa a, ou ka amelyore konpetans kominikasyon ekri ak oral ou. Finalman, pa bliye sèvi ak zouti pou ede w kominike pi efikasman.