Az európai jog egyre nagyobb szerepet játszik a belső munkajogban (nevezetesen az európai irányelvek és a két európai legfelsőbb bíróság ítélkezési gyakorlata révén). A mozgalmat a Lisszaboni Szerződés alkalmazásának kezdete (1. december 2009.) óta nem lehet figyelmen kívül hagyni. A média egyre gyakrabban visszhangozza azokat a vitákat, amelyeknek forrása az európai szociális jog.

Az európai munkajog ismerete ezért fontos hozzáadott értéket jelent a jogi képzésben és a gyakorlatban a vállalatokon belül.

Ez a MOOC lehetővé teszi az európai munkajoggal kapcsolatos ismeretek megszerzését annak érdekében, hogy:

  • a vállalati döntések jobb jogbiztonságának biztosítása érdekében
  • jogok érvényesítése, ha a francia jog nem felel meg

Számos európai szakértő különös megvilágításba helyezi a MOOC-ban vizsgált egyes témákat, például a munkahelyi egészséget és biztonságot vagy az európai társadalmi kapcsolatokat.

Olvassa tovább a cikket az eredeti webhelyen →

READ  Betegség: elbocsátható-e az a munkavállaló, aki nem jelenti be a leállását?