פרישה מתקדמת: אדם המספק פעילות חלקית

תוכנית הפרישה המתקדמת פתוחה לעובדים העומדים בתנאים הבאים:

עבודה במשרה חלקית במשמעות סעיף L. 3123-1 לחוק העבודה; הגיעו לגיל הפרישה המינימלי החוקי (62 שנים למבוטחים שנולדו ב-1 בינואר 1955 או אחריו) מופחת בשנתיים, מבלי שיוכלו להיות פחות מ-2 שנים; להצדיק משך של 60 רבעונים של ביטוח זקנה ותקופות המוכרות כשוות ערך (קוד הביטוח הלאומי, סעיף ל' 150-351).

מערכת זו מאפשרת לעובדים לממש פעילות מופחתת תוך שהם נהנים מחלק מקצבת הפנסיה שלהם. חלק זה מהפנסיה משתנה בהתאם למשך העבודה במשרה חלקית.

החשש הוא שבמשמעות קוד העבודה נחשבים למשרה חלקית, עובדים שיש להם זמן עבודה קצר יותר:

למשך החוקי של 35 שעות בשבוע או למשך הזמן הקבוע בהסכם קיבוצי (סניף או הסכם חברה) או למשך העבודה החל בחברה שלך אם משך הזמן הוא פחות מ- 35 שעות; למשך החודשי המתקבל,

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  אימון VBA ב- Powerpoint 2016: המדריך השלם