ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ OpenClassrooms ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತರಬೇತಿ

ಸೇವೆಗಳು, ಮನರಂಜನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ: 2030 ರಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ!

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿ ಗುಂಪಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಡಿಜಿಟಲ್ ವೃತ್ತಿ ಎಂದರೇನು? ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಡಿಮಿಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ.

ಮೂಲ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ→

ಓದು  ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ