ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು: ಯಾವ ಸಭ್ಯ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸರಳತೆಯು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಇಮೇಲ್ ಬರೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಇತರರಂತೆ ನೀವೂ ಸಹ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೂಲ ಜ್ಞಾಪನೆ

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಾರನ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಾರನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇ-ಮೇಲ್‌ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೊನೆಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ "ಮೇಡಮ್" ಅಥವಾ "ಮಾನ್ಸಿಯರ್" ಎಂಬ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಾರನೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಇಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು "ಡಿಯರ್ ಸರ್" ಅಥವಾ "ಡಿಯರ್ ಮೇಡಮ್" ಎಂಬ ಸಭ್ಯ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಓದು  ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ!

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, "ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್", "ಶ್ರೀ ನಿರ್ದೇಶಕ" ಅಥವಾ "ಶ್ರೀ ರೆಕ್ಟರ್" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಅದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, "ಮೇಡಂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್", "ಮೇಡಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್" ಅಥವಾ "ಮೇಡಂ ರೆಕ್ಟರ್" ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರೀ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಸಂಕ್ಷೇಪಣದ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಮಾಡದ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ "ಶ್ರೀ" ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು. ಜನರು "ಮಿಸ್ಟರ್" ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷೇಪಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲದ ಸಂಕ್ಷೇಪಣವಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಅಂತಿಮ ಕೃಪೆ

ವೃತ್ತಿಪರ ಇಮೇಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಂತಿಮ ಸಭ್ಯ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ಗೌರವಯುತವಾಗಿ" ಅಥವಾ "ಗೌರವಯುತವಾಗಿ" ನಂತಹ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೌರವಗಳು" ಅಥವಾ "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೌರವಗಳು" ಎಂಬ ಸಭ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಈ ಶಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ: "ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು".

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ" ಅಥವಾ "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ" ಎಂಬ ಶಿಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಮೊದಲ ಹೆಸರನ್ನು ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲು, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸ್ಮೈಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷೇಪಣಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.