"ಬಲಿಪಶು" ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುರಂತ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಬಲಿಪಶುವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನದು. ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ "ಬಲಿಪಶು" ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬಲಿಪಶು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಇಂದು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಪಶುಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನಗಳು.

ಇದು ಬಲಿಪಶುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಬೆಲ್ಜಿಯನ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಸ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಿಯನ್) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓದು  ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು