Sebarang kemalangan di tempat kerja yang berlaku semasa percubaan diselia dilindungi oleh dana insurans kesihatan primer atau dana keselamatan sosial am, mengikut mana-mana yang berkenaan. Oleh itu, dalam konteks ini, sumbangan ditanggung oleh CPAM atau CGSS. Sumbangan adalah tetap dan setara dengan sumbangan yang disediakan untuk pelatih dalam latihan vokasional.

Pengisytiharan kemalangan kerja dilengkapkan oleh syarikat di mana ujian yang diselia dijalankan. Kod risiko yang dimasukkan oleh syarikat mestilah kod risiko berikut: 85.3 ha.

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  SETAHUN 2021 DITANDAKAN DENGAN PROFESIONALISASI PELAKON BERJAHAT