Ftehim kollettiv: bonus annwali suġġett għall-preżenza tal-persunal

Impjegat kien qabad lill-imħallfin tat-tribunal industrijali wara t-tkeċċija tiegħu għal imġieba ħażina serja fil-11 ta’ Diċembru, 2012. Huwa kkontesta t-tkeċċija tiegħu u talab ukoll il-ħlas ta’ bonus annwali previst mill-ftehim kollettiv applikabbli.

Fuq l-ewwel punt, kien parzjalment rebaħ il-każ tiegħu. Tabilħaqq, l-ewwel imħallfin kienu kkunsidraw li l-fatti allegati fil-konfront tal-impjegat ma jikkostitwixxux imġieba ħażina serja, iżda kawża reali u serja ta’ tkeċċija. Għalhekk kienu kkundannaw lil min iħaddem biex iħallaslu s-somom li l-impjegat kien ġie mċaħħad minnhom minħabba l-kwalifika ta’ mġiba ħażina serja: ħlas lura għall-perijodu ta’ sensja, kif ukoll somom fir-rigward tal-kumpens ta’ avviż u ħlas ta’ tkeċċija.

Fuq it-tieni punt, l-imħallfin kienu ċaħdu t-talba tal-impjegat, billi qiesu li din tal-aħħar ma kinitx tissodisfa l-kundizzjonijiet biex tikseb il-bonus. Dan kien previst mill-ftehim kollettiv għall-kummerċ bl-imnut u bl-ingrossa prinċipalment fl-ikel (art. 3.6)...

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

AQRA  Il-pedamenti tal-ġestjoni tal-proġett: kwistjonijiet etiċi