Immaniġġja tiegħek projets professjonali effettivament hija ħila essenzjali għal kull maniġer. Il-proġetti professjonali huma kumplessi, u biex jitwettqu b'suċċess, huwa meħtieġ li tkun kapaċi torganizzahom u ssegwihom mill-qrib. Proġetti professjonali jistgħu jkunu diffiċli biex jiġu mmaniġġjati jekk ma ssegwix ċerti passi. Dan l-artikolu ser jimxik permezz tal-proċess ta 'ġestjoni ta' proġetti tan-negozju u jispjega kif tagħmel aktar effiċjenti.

Iddefinixxi l-miri tiegħek

Kwalunkwe proġett professjonali jibda bid-definizzjoni tal-għanijiet. Huwa importanti li tieħu l-ħin biex tiddefinixxi b'mod ċar l-għanijiet u r-riżultati mistennija. Ladarba tkun iddefinit il-miri tiegħek, tista' tibda tippjana l-proġett. L-ippjanar huwa ċ-ċavetta għal proġett ta’ suċċess. Trid tiffissa tragwardi u skadenzi ċari.

Organizza l-proġett tiegħek

Ladarba tkun iddefinit il-miri tiegħek u ppjanajt il-proġett tiegħek, għandek bżonn timplimentah. Biex tagħmel dan, għandek bżonn torganizza l-proġett f'kompiti żgħar li jistgħu jiġu ġestiti b'mod aktar effiċjenti. Għandek tiddefinixxi wkoll responsabbiltajiet ċari għal kull kompitu u tassenja skadenzi. Dan jgħin biex jiġi żgurat li kulħadd qed jaħdem fl-istess direzzjoni u li inti tibqa' fit-triq it-tajba.

Segwi u adatta l-proġett tiegħek

Ladarba tkun organizzajt il-proġett tiegħek, trid issegwih mill-qrib. Dan jippermettilek li tiżgura li kulħadd qed jaħdem b'mod effiċjenti u li l-proġett miexi kif ippjanat. Jekk jinqalgħu problemi, jista 'jkollok bżonn tadatta l-pjan tiegħek biex timmaniġġjahom. Għandek tiżgura wkoll li tiddokumenta l-progress tal-proġett u tikkomunika regolarment mal-membri tat-tim.

AQRA  Skopri l-qawwa tal-Mind Mapping

konklużjoni

Il-ġestjoni ta' proġetti professjonali b'mod effettiv hija ħila essenzjali għall-maniġers. L-iffissar tal-għanijiet, l-ippjanar u l-organizzazzjoni huma l-passi ewlenin għal proġett ta’ suċċess. Għandek issegwi wkoll il-proġett u tkun lest li timmodifikah jekk meħtieġ. Jekk issegwi dawn il-passi, tkun tista' tmexxi l-proġetti tan-negozju tiegħek b'mod effettiv.