यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा, तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ:

  • पहिचानकर्ता महत्व आज इन्टरनेटमा IPv6 को
  • प्राप्त गर्न आधारभूत कुराहरू IPv6 को र स्थानीय नेटवर्कमा यसको अनुप्रयोग
  • बुझ्नुहोस् घटनाहरू IPv4 / v6 सहवाससँग सम्बन्धित
  • पहिचानकर्ता चरणहरू र सन्दर्भहरू अनुसार IPv6 को एकीकरण तिर अवस्थित समाधानहरू

विवरण

IPv6 हो आवश्यक प्रविधि आज र आउने वर्षहरूको लागि इन्टरनेटको विकासको लागि। त्यसैले होला, मास्टर IPv6 अब नेटवर्कको परिनियोजन र सञ्चालनमा संलग्न सबैको लागि आवश्यक छ।

MOOC Objectif IPv6 ले तपाईंलाई यो प्रोटोकल र यसको सञ्चालनसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू बुझ्नको लागि सीपहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। केस स्टडी र व्यावहारिक कार्य मार्फत, यस पाठ्यक्रमले ए परिचालन उन्मुख दृष्टिकोण।

मूल साइट the मा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्

रिड  फ्रान्सेलीमा कन्ज्युएट क्रिया